Next round
Last round
20:00FrenteRadical92  vs  RedTubeTeam
20:00UnitedHooligans  vs  MAGYARORSZAG
20:15RafalBoss  vs  NordicWarriors
20:15FabRykaChuliganow  vs  VojkaBoys